unimat@unimat.pl

+48 52 38 16 114

Bezpiecznik przeciwogniowy

Opis

Bezpiecznik przeciwogniowy jest przeznaczony do ochrony zbiorników magazynujących substancje ropopochodne należące do I i II klasy oraz podgrupy IIA. Jest przeznaczony do palenia długotrwałego.

Rozmiar [cale] Indeks
2 280-PPD-01
Copyright © 2022 Unimat - Odlewy mosiężne i aluminiowe | Powered by: Talem Technologies