unimat@unimat.pl

+48 52 38 16 114

Bezpiecznik antydetonacyjny

Opis

Bezpiecznik antydetonacyjny jest preznaczony do ochrony zbiorników magazynujących substancje ropopochodne należące do I i II klasy oraz podgrupy IIA. Jest to zabezpieczenie przed rozprzestrzeniającą się falą ognia i ciśnienia. Znajduje zastosowanie jako bariera międzyzbiornikowa na instalacji oddechowej i odbioru oparów ze zbiorników, w przypadku układu hermetyzacji skolektorowanej.

Rozmiar [cale] Indeks
2 280-PPD-02
Copyright © 2022 Unimat - Odlewy mosiężne i aluminiowe | Powered by: Talem Technologies